Bảng kê dòng tiền cá nhân đơn giản

Bảng kê dòng tiền cá nhân đơn giản modern simple

Mẫu dòng tiền đơn giản, trợ năng này cho phép người dùng theo dõi việc chi tiêu tiền với các biểu đồ cũng như bộ chứa hàng ngày, hàng tháng và hàng năm. Bảng kê dòng tiền này giúp bạn kiểm soát cách quản lý tiền mặt. Dễ dàng sửa đổi ví dụ về bảng kê dòng tiền đơn giản này để phù hợp với tài chính cá nhân của bạn.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu