Ngân sách dành cho sự kiện gây quỹ

Ngân sách dành cho sự kiện gây quỹ green modern simple

Đặt mục tiêu cũng như theo dõi các khoản đóng góp và chi phí cho sự kiện gây quỹ của bạn với mẫu ngân sách dễ sử dụng trong Excel. Mẫu ngân sách của chương trình gây quỹ sử dụng một biểu đồ đơn giản để thể hiện tiến trình so với mục tiêu của bạn. Sử dụng mẫu ngân sách của sự kiện gây quỹ này để phân loại chi phí theo tên, theo dõi nguồn thu và nhiều nội dung khác nữa.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu