Sổ điểm của giáo viên (dựa trên số điểm)

Sổ điểm của giáo viên (dựa trên số điểm) green modern simple

Giáo viên có thể theo dõi điểm của học viên bằng mẫu sổ điểm có thể truy cập này trong Excel. Chỉ cần nhập từng bài tập và tổng điểm có sẵn cho mỗi bài và khi bạn nhập điểm của từng học viên, điểm trung bình, điểm theo chữ cái và GPA sẽ được tính. Mẫu sổ điểm miễn phí này tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách tính điểm của học viên dựa trên điểm.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu