Ngân sách công ty hàng tháng

Ngân sách công ty hàng tháng green modern-simple

Theo dõi chi tiêu với mẫu ngân sách doanh nghiệp này. Excel cung cấp một bản tóm tắt riêng biệt về các chi phí và thu nhập hàng đầu của bạn, cũng như so sánh giữa chi tiêu ước tính với chi tiêu thực tế. Mẫu lập ngân sách doanh nghiệp giúp bạn nhanh chóng theo dõi được doanh nghiệp của mình những gì đang chi tiêu cũng như dòng doanh thu của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu