Ngân sách chi tiêu của doanh nghiệp

Ngân sách chi tiêu của doanh nghiệp modern-simple

Đánh giá chi phí thực tế trong doanh nghiệp dựa trên kế hoạch ngân sách hàng năm của bạn với mẫu ngân sách doanh nghiệp này. Mẫu này bao gồm biểu đồ và đồ thị thể hiện phương sai hàng tháng của bạn. Các mẫu ngân sách kinh doanh từ Excel sẽ tính toán các mục hàng của bạn, giúp quản lý tài chính nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết. Được thiết kế để theo dõi chi phí trong mười hai tháng – và hoàn chỉnh với các danh mục – mẫu ngân sách này lý tưởng để theo dõi chi phí ngân sách doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trình theo dõi chi phí kinh doanh này rất dễ sử dụng và sửa đổi cho doanh nghiệp của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu