Chi phí khởi nghiệp

Chi phí khởi nghiệp modern-simple

Sử dụng mẫu này từ Excel để tính toán chi phí kinh doanh khởi nghiệp. Mẫu ngân sách kinh doanh khởi nghiệp này bao gồm các mẹo và công thức có thể giúp doanh nhân theo dõi ngân sách, nhận khoản vay và hơn thế nữa. Sử dụng mẫu ngân sách khởi nghiệp Excel này để giảm bớt khối lượng công việc. Đây là một mẫu chi phí khởi nghiệp kinh doanh có thể truy cập được.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu