Lịch họp với thời gian có thể điều chỉnh

Lịch họp với thời gian có thể điều chỉnh green modern simple

Giữ cho các cuộc họp của bạn diễn ra đúng giờ với mẫu lịch họp có thể điều chỉnh này. Mẫu lịch họp này tự động tính toán lượng thời gian được phân bổ cho từng hạng mục công việc và tổng thời lượng cuộc họp. Đây là mẫu lịch họp dễ tiếp cận với thời gian có thể điều chỉnh để dễ dàng sửa đổi.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu