Danh thiếp (Thiết kế Dải Bán hàng, 10 danh thiếp/trang)

Danh thiếp (Thiết kế Dải Bán hàng, 10 danh thiếp/trang) gray modern-simple

Cá nhân hóa những danh thiếp này với thông tin công ty của bạn. Mẫu trợ năng này gồm 10 danh thiếp mỗi trang và tương thích với các thẻ 5371, 5911, 8371, 8417 và 8859. Để thay đổi màu của sọc, chỉ cần sử dụng các chủ đề và màu tích hợp sẵn trên tab bố trí trang của dải băng Word; khớp với các mẫu khác trong bộ thiết kế Sọc bán hàng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu