Business cards (Bold design, 10 per page, for Avery 5371)

Business cards (Bold design, 10 per page, for Avery 5371) blue modern color block

Use this business card template to create personalized business cards that match other design-coordinated templates in the Red design set. Change the look of this business card template using built-in Word themes. This accessible business card template is designed to work with Avery card stock 5371, 5911, 8371, 8471, and 8859.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu