Eighties business cards

Eighties business cards blue modern-geometric

Express your style and use a business cards template to create unique, custom business cards for your personal brand, business, and more. A template for business card creation is an easy way to make professional-quality cards. This template features a whimsical design and is ready for you to add your information. Want to change any elements, like fonts or colors? Word makes that easy too. Make a business card as individual as you are with a business card template from Microsoft.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu