Danh thiếp (Thiết kế màu đỏ, 10 danh thiếp một trang)

Danh thiếp (Thiết kế màu đỏ, 10 danh thiếp một trang) blue modern bold

Sử dụng mẫu danh thiếp này để tạo danh thiếp công việc cá nhân hóa phù hợp. Thay đổi diện mạo bằng cách sử dụng các chủ đề Word dựng sẵn. Phiên bản này bao gồm các hướng dẫn cắt để hỗ trợ bạn cắt thẻ nếu bạn không sử dụng giấy gấp nếp sẵn.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu