Geometric business cards

Geometric business cards purple modern-color-block

Make business cards as unique as your business with this accessible template for a business card from Microsoft. Business card templates are preformatted so your information will look professional and fully customizable for ultimate personalization. No design experience is necessary to make business cards you’ll be proud to share. This business card printable template has a matching letterhead, so you can create a set.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu