Tạo dựng Niềm tự hào với các mẫu này

Niềm tự hào không bao giờ dừng lại. Những mẫu có thể tùy chỉnh nhiều màu sắc này kỷ niệm LGBTQAI+ và vẻ đẹp của việc bao gồm trong tháng Sáu hoặc quanh năm. Tham gia cộng đồng LGBTQIA+ tại Microsoft trong các cuộc gọi để tạo thêm niềm tự hào.

Ảnh tự hào

Hãy rạng rỡ là chính mình với các mẫu Tự hào có thể tùy chỉnh này

Các mẫu này sẽ giúp bạn phô trương bản sắc hoặc sự ủng hộ của bạn một cách tự hào và có phong cách. Không riêng mỗi tháng 6, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu và thiết kế này cho bất kỳ sự kiện ủng hộ đồng tính nào, bao gồm đám cưới đồng giới, LGBTQIA+ các chương trình đào tạo đa dạng, gây quỹ và tôn vinh. Cung cấp bản trình bày về lịch sử của LGBTQIA+, tạo áp phích cho Pridefest của thị trấn nơi bạn ở hoặc tạo hướng dẫn cho nhiều từ viết tắt mô tả cộng đồng đầy màu sắc này. Làm nổi bật phương tiện mạng xã hội của bạn và vận dụng các mẫu này để thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với các vấn đề trong LGBTQIA+ hoặc xây dựng bản khảo sát về khuynh hướng tính dục và bản dạng giới ở khách hàng hoặc nơi làm việc của bạn, như vậy, bạn có thể nhận được phản hồi về cách tạo môi trường chào đón, khẳng định cho tất cả mọi người. Có rất nhiều cách để khiến các mẫu này thể hiện con người bạn và những người bạn yêu thương. Bạn có thể vận dụng những hình ảnh cầu vồng này và nhiều hình ảnh khác làm cờ để báo hiệu sự việc có thể thấy và tôn vinh sự chấp nhận đối với những người cần điều đó – đặc biệt là khi bạn cũng nằm trong nhóm đó.