Wedding timeline planner

Wedding timeline planner pink modern simple

Wedding planning involves many tasks. Excel can help with a comprehensive timeline planner. This planning a wedding checklist is designed on a one year timeline counting down to the big day. Check off items as you complete them. This wedding timeline is fully customizable with the details of your wedding. If your wedding planning timeframe is longer or shorter than one year, you can change that too. Let Microsoft and Excel make planning your big day a little easier.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu