PowerPoint presentation

Wedding seating arrangement

Visualize your wedding reception and get everyone situated with this seating arrangement template. With options for table shape and size, entries for the bride and groom’s table, and more, every guest and member of the wedding party will be counted. Easily change the colors and fonts in this template to match your wedding colors. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu