PowerPoint presentation

Wedding reception slideshow

Celebrate the wedding with family and friends by sharing this slideshow at the wedding reception. This customizable PowerPoint template has space for details about the happy couple, including how they met, their first date, their life together, and the proposal. Personalize this accessible template with your own photos and special memories.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu