Water color wash invitation tracker

Water color wash invitation tracker blue modern-simple

Tracking wedding invites just got a lot simpler with Microsoft and Excel. This accessible wedding invitation tracker template has everything you need to track the guests invited and their attendance status. The template has running totals of days until the wedding and guests invited and attending to keep you on track and informed. Manage your guest list and track plus ones, contact info and more.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu