Cao cấp PowerPoint presentation

Virtual meeting funny certificates

Boost morale at the office with funny certificates that celebrate the quirks of remote work. This PowerPoint template features three versatile and witty certificate designs. Funny certificates for work colleagues are great for office parties or any time you want to recognize that special someone who never remembers to unmute. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu