Vòng bảng giải đấu 16 đội

Vòng bảng giải đấu 16 đội orange modern simple

Cổ vũ đội của bạn chiến thắng và theo dõi tiến độ của giải đấu bằng mẫu khung giải đấu này. Mẫu 16 đội trống này rất dễ chỉnh sửa. Chỉ cần điền tên, sau đó đưa những người chiến thắng vào khung tiếp theo cho đến khi người chiến thắng cuối cùng được công bố. Đây là mẫu giải đấu 16 đội có thể truy cập được.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu