Trình lập kế hoạch dự án Gantt

Trình lập kế hoạch dự án Gantt modern-simple

Mẫu Excel của biểu đồ Gantt này là trình lập kế hoạch dự án hoàn hảo, cho phép bạn theo dõi và đồng bộ hóa các hoạt động của dự án. Dựa trên mô hình biểu đồ Gantt lâu đời, mẫu lập kế hoạch dự án này trong Excel sử dụng hình ảnh biểu diễn trực quan đơn giản để cho biết cách quản lý dự án theo thời gian. Bạn có thể nhập ngày bắt đầu, thời gian thực hiện và trạng thái hiện tại của mỗi nhiệm vụ và chia sẻ với nhóm của bạn để những người thực hiện phải chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ của mình. Mẫu biểu đồ Gantt trong Excel này có thể chứa cả dự án lớn và nhỏ trong khoảng thời gian ngắn và dài hơn. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu