Trình lập kế hoạch bài tập cho học viên

Trình lập kế hoạch bài tập cho học viên modern simple

Thêm bài tập ở trường và ngày đến hạn của bạn vào mẫu bài tập của học viên có thể truy nhập này. Mẫu trình lập kế hoạch bài tập cho học viên cho phép bạn xem ngày đến hạn theo lịch hàng tuần hoặc hàng tháng. Lập kế hoạch bài tập về nhà dễ dàng với trình lập kế hoạch cho học viên in được này.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu