To-do list

To-do list green organic simple

Use this accessible to-do list template to keep track of all the projects you have going on. This to-do list template uses built-in filtering controls to quickly sort or filter projects by their due dates, priority, and status. This to-do list template is ready for printing if you prefer to work with a hard copy.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu