Tiêu đề thư dạng hình học

Tiêu đề thư dạng hình học purple modern-geometric

Tiêu đề thư tùy chỉnh thêm phong cách cá nhân và nét chuyên nghiệp cho mọi thông tin giao tiếp của bạn, dù đó là một ghi chú đơn giản hay tất cả thư xin việc quan trọng. Tự tạo mẫu nền cá nhân hóa với mẫu tiêu đề thư dạng hình học của Microsoft. Thiết kế táo bạo này nổi bật và sẽ phù hợp với thư cá nhân và kinh doanh của bạn. Ví dụ về tiêu đề thư được định dạng sẵn cung cấp các lời nhắc hữu ích về vị trí chèn tên và địa chỉ, logo cá nhân hóa, nội dung thư, v.v.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu