PowerPoint presentation

Thiết kế thành thị

Mẫu thiết kế bản trình bày PowerPoint trợ năng này dựa trên chủ đề Thành thị. Mẫu hiện đại này bao gồm một đường thời gian ví dụ để giúp bạn lập biểu đồ cho các sự kiện hoặc mục tiêu chính sắp tới. Kiến trúc hiện tại và trang chiếu đẹp mắt góp phần vào bản trình bày của bạn với mẫu trang chiếu PowerPoint thiết kế thành thị này.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu