PowerPoint presentation

Thiết kế giọt nước

Tạo bản trình bày chất lượng bằng cách sử dụng chủ đề cho Microsoft PowerPoint. Mẫu thiết kế giọt nước này bao gồm đường thời gian mẫu để giúp bạn trực quan hóa tiến trình dữ liệu. Nền được định dạng trước cho các trang chiếu PowerPoint nghĩa là một giao diện nhất quán và bản trình bày tốt hơn. Tìm chủ đề PowerPoint doanh nghiệp và nhiều nội dung khác tại templates.office.com. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu