Thư mời sự kiện ngày lễ

Thư mời sự kiện ngày lễ modern-bold

Hãy mời mọi người để bữa tiệc Năm mới hoặc sự kiện bất kỳ vào ngày lễ bằng mẫu thiệp mời vui vẻ này. Mẫu trợ năng này sẽ in hai thư mời trên mỗi trang.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu