Tech booklet

Tech booklet black modern-geometric

Make a simple tech booklet to help you market your company or any organization with this bi-fold tech booklet template featuring technology images. Follow the tips in the tech booklet template to create a professional-looking product and dynamic content. Use this accessible tech booklet template as is or easily change out design elements and styles.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu