Teacher's grade book (based on percentages)

Teacher's grade book (based on percentages) red modern simple

Track your students' grades with this accessible grade book based on percentages. Record each assignment, quiz, and test along with its percentage of the total grade, and as you enter student scores, the letter grade and GPA will be calculated automatically.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu