Social media editorial theme calendar

Social media editorial theme calendar modern-simple

This high-level editorial theme template is organized by month so you can plan specific posts around important events, launches, and holidays. On each monthly calendar spreadsheet, you can align themes with key dates, assign projects, schedule deadlines, and list SEO keywords that need to be included in posts. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu