Simple Gantt chart

Simple Gantt chart modern-simple

Create a project schedule and track your progress with this accessible Gantt chart template in Excel provided by Vertex42.com. Share the Gantt chart in Excel with your project team to review and edit collaboratively. This Gantt chart template is ideal for business plans, project management, student assignments, or even home remodels.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu