Shapes coloring book

Shapes coloring book whimsical line

Relieve stress or spend time with the kids using this coloring book featuring tangle-style drawings of common objects. This coloring book template allows you to color a chalice, a jug, a vase, a pineapple, and more. This accessible coloring book template in Word is suitable for all ages and skill levels.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu