Scroll banner every day card

Scroll banner every day card brown vintage retro

Send this whimsical card for any occasion or just to say hello. This two-sided every day template prints two 4.25 x 5.5 inch (A2 size) cards per page and works with Avery 3379, 5315, 8315, and 8317. Replace the text and use as is or change the picture for one of your own to personalize the look. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu