PowerPoint presentation

Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)

Dùng mẫu sách nhỏ quảng cáo được gấp ba này để chia sẻ thông tin về chuyến du lịch của bạn hoặc công việc kinh doanh khác. Mẫu này có chứa các ảnh và văn bản mẫu mà bạn có thể thay bằng nội dung của mình. Dùng các chủ đề để thay đổi màu. Được thiết kế để in trên giấy 8 1/2 X 11.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu