Sổ điểm của giáo viên (dựa trên điểm trung bình)

Sổ điểm của giáo viên (dựa trên điểm trung bình) red modern simple

Ghi lại điểm bài tập, bài kiểm tra và bài thi của học viên. Mẫu sổ điểm trợ năng này sẽ tính toán tỷ lệ phần trăm trung bình, điểm theo chữ cái và GPA cho từng học viên. Việc tính toán được thực hiện cho mọi bài tập có đóng góp tương đương vào điểm tổng kết; có hướng dẫn đi kèm.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu