Sơ lược về Học kỳ

Sơ lược về Học kỳ orange modern-simple

Mẫu danh sách lớp học có thể truy cập này cho phép sinh viên đại học lập kế hoạch và hình dung toàn bộ học kỳ trong nháy mắt. Mẫu danh sách lớp cho phép bạn thông tin chi tiết về các khóa học, tên người hướng dẫn, giờ học, v.v. Mẫu kế hoạch học kỳ này thậm chí có một lịch 4 tháng tiện dụng để giúp bạn hình dung khi công việc đến hạn.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu