PowerPoint presentation

Sơ đồ tổ chức nhóm

Sơ đồ tổ chức nhóm modern simple

Trực quan hóa các thành viên nhóm và mối quan hệ báo cáo của họ trong mẫu sơ đồ tổ chức nhóm hiện đại này. Mẫu cấu trúc tổ chức nhóm này có thể tùy chỉnh hoàn toàn và được mã hóa bằng màu để phân loại các thành viên nhóm cũng như cấu trúc tổ chức. Đây là mẫu cấu trúc nhóm trợ năng dành cho PowerPoint.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu