Sách nhỏ quảng cáo thời trang

Sách nhỏ quảng cáo thời trang pink modern-geometric

Sách nhỏ quảng cáo phong cách này bao gồm tất cả các chi tiết về thời trang trung tâm của bạn hoặc mọi doanh nghiệp. Mẫu chỉ dẫn bạn thực hiện từng bước tạo nội dung hấp dẫn và hữu ích. Sử dụng nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu sắc của riêng bạn. Đây là một mẫu có thể truy cập được (phiên bản dành cho máy tính để bàn).

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu