Return address labels (Rainbow Bears design, 30 per page, works with Avery 5160)

Return address labels (Rainbow Bears design, 30 per page, works with Avery 5160) whimsical color block

Use this accessible return address label template to create your own, colorful, bear-covered address labels. The return address labels are 2-5/8 x 1 inch and work with Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160, and 18660. This kid-friendly return address label template will make a lasting impression on your mailing correspondence.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu