Return address labels (basic format, 80 per page, works with Avery 5167)

Return address labels (basic format, 80 per page, works with Avery 5167) grey vintage botanical

Create your own return address labels with this basic accessible template. The labels are 1-3/4 x 1/2 inch and work with Avery 5167, 5267, 5667, 5967, 6467, 8167, and 8667.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu