Cao cấp PowerPoint presentation

Recipe book

Use this recipe book template to spice up your kitchen and dining table and preserve family recipes. This cookbook template gets you started with one recipe and includes many more slides with different designs and color variations. Fill in slides with your original food ideas and creations and keep track of them all in one place. Make your own cookbook with PowerPoint. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu