Recipe

Recipe pink whimsical color block

Keep your favorite recipes handy and in fine form with this accessible colorful recipe template. This editable recipe template for Word is perfect for writing down your favorite dishes and safeguarding your family recipes. This blank recipe template follows a simple format that allows you to easily edit the ingredients and directions and includes room for special diet information.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu