Reading log

Reading log green modern-simple

This printable reading log template is easy to use with your students or children. Help students track their reading activity with this reading log for kids. This accessible reading log template is ready to be used by students, parents, or any school stakeholders, and can be quickly and easily customized. Track book titles, the number of pages, topics, and more!

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu