Raffle tickets

Raffle tickets white vintage retro

Create your own raffle tickets with this accessible template designed to work with Avery 8371 perforated paper. Fill out the information for your event, create the number sequence you prefer, change the colors and print. You will have professional-looking raffle tickets with perforated halves to easily tear off and keep for the raffle drawing.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu