Cao cấp PowerPoint presentation

Product summary presentation

A product summary presentation from PowerPoint helps you articulate and define your product. Give a brief overview of your product, describe the competition, and outline your plan of action. Every slide is ready to be customized or can be used as is. This product presentation template includes an agenda, timeline, SWOT analysis, roadmap, and more.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu