Pizza menu

Pizza menu  yellow modern-simple

Create an enticing pizza menu for a business, event, or your own pizza night with a convenient menu template. Complete with a mouthwatering pizza image, this menu template is ready to print and share. With a menu template Word offers quick design changes and formatted text. Produce stunning menus that build your foodservice brand or add a distinctive touch to any event with menu templates from Microsoft.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu