Nhãn lọ (Thiết kế đồ dùng, 30 mỗi trang, hoạt động với Avery 5160)

Nhãn lọ (Thiết kế đồ dùng, 30 mỗi trang, hoạt động với Avery 5160) whimsical line

Tạo nhãn trang trí cho lọ gia vị nhà bếp hoặc hộp đựng đồ thủ công bằng cách sử dụng mẫu nhãn lọ tương thích với Avery có thể truy nhập này. Mẫu ghi nhãn lọ này cung cấp 30 nhãn trên mỗi trang, mỗi nhãn có kích thước 2-5/8 x 1 inch và hoạt động với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Tìm kiếm thiết kế Đồ dùng để tìm các mẫu phù hợp bổ sung.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu