Ngân sách mua sắm ngày lễ

Ngân sách mua sắm ngày lễ blue modern simple

Sử dụng mẫu trợ năng này để sắp xếp việc mua sắm cho ngày lễ của bạn. Nắm rõ những gì bạn muốn mua và đã mua, chi phí cho tất cả những quà tặng đó, bạn đang mua cho ai và thậm chí quà đã được gói bọc hay chưa. Hoàn toàn phù hợp để giúp bạn bớt chút ưu tư trong mùa mua sắm.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu