Ngân sách kinh doanh

Ngân sách kinh doanh blue modern simple

Theo dõi ngân sách kinh doanh của bạn bằng mẫu Excel có thể truy cập này, với các danh mục kinh doanh điển hình và biểu đồ tóm tắt ngân sách của bạn. Mẫu ngân sách kinh doanh này tóm tắt thu nhập và chi phí của công ty bạn, so sánh chi tiêu dự kiến và thực tế, giúp bạn theo dõi nhân sự, v.v.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu