Ngân sách hàng tháng của gia đình

Ngân sách hàng tháng của gia đình modern simple

Theo dõi thu nhập và chi phí hàng tháng cho gia đình bạn bằng mẫu ngân sách trợ năng này, trong đó có số tiền dự kiến vào số tiền thực tế. Nhập thể loại cho từng chi phí và sử dụng các nút lọc tiện dụng để tập trung vào những loại chi phí nhất định.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu