Ngân sách hàng tháng đơn giản

Ngân sách hàng tháng đơn giản modern simple

Mẫu ngân sách hàng tháng đơn giản này sử dụng chức năng của Excel để so sánh thu nhập hàng tháng của bạn với chi phí hàng tháng và giúp bạn trực quan hóa mối quan hệ của chúng. Quản lý tài chính cá nhân bằng mẫu ngân sách hàng tháng đơn giản, dễ sử dụng này. Bạn có thể sửa đổi mẫu ngân sách hàng tháng Excel có trợ năng này cho phù hợp với tình hình tài chính của mình.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu